Esteu a: Inici , Els parcs membres , b_TEC Barcelona Innovació Tecnològica

ElsParcsMembresb_TEC Barcelona Innovació Tecnològica
Jardins de les Dones de Negre, 1, 2a planta - 08930 Sant Adrià (Barcelona)
Tel. + 34 93 356 09 80
Persona de contacte: Jordi Bosch

Descripció

El Campus Diagonal-Besòs, liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Generalitat de Catalunya i les administracions locals encapçalades pels ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià del Besòs, respon a la voluntat de crear un nou pol d'innovació que esdevingui un referent internacional en tecnologies industrials, amb un nou model basat en el triangle docència, investigació i empresa A través del Campus es promou un model universitari basat en l'impuls de la recerca al voltant d'eixos prioritaris com l'energia, l'enginyeria química i de materials i la tecnologia biomèdica. Un paradigma que potencia els lligams entre la recerca i la innovació enfocats cap al sector productiu. La UPC ocuparà bona part dels espais del Campus Diagonal-Besòs destinats a investigació i docència. L'establiment del Campus Diagonal-Besòs al territori afavoreix la futura ubicació de la seu europea de l'agència europea Fusion for Energy (F4E). El Campus reforça, a més, l'aposta internacional amb el projecte Barcelona Key, un concurs d'idees per reforçar la presència d'empreses i institucions amb un alt component internacional. La Fundació b_TEC coordina el disseny, el desenvolupament i la gestió del Campus Diagonal-Besòs. El seu Patronat està conformat per la UPC, el Rector del qual la presideix, la Generalitat de Catalunya, les administracions locals agrupades al CCIDB, i la UB.
Àrees prioritàries d'actuació
- Energia
- Aigua
- Mobilitat
Serveis del parc
Altres dades d'interès
Principis bàsics: sostenibilitat, internacionalitat, interacció amb l’entorn i comunicació. Activitats: formació, recerca, activitat empresarial i innovació.
Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya - -
Administració i Oficina Tècnica: Centre d'Empreses de Noves Tecnologies B-27, Parc Tecnològic del Vallès - 08290 Cerdanyola T: 93 582 45 45
Seu Social: Parc Científic de Barcelona, Baldiri Reixac, 10-12 - 08028 Barcelona -  -