Esteu a: Inici , Els parcs membres , Parc Científic de Barcelona

ElsParcsMembres
Parc Científic de Barcelona
C. Baldiri Reixac, 10 - 12 - 08028 Barcelona
Tel. 93 403 90 60
Persona de contacte: Ignasi Belda (director)

Descripció

El Parc Científic de Barcelona (PCB) té com a missió gestionar de manera eficaç i eficient els espais que la Universitat de Barcelona ha assignat per desenvolupar el seu parc científic, oferint serveis de qualitat als seus clients i usuaris que facilitin la transferència de coneixement entre l’entorn universitari, de recerca i el món empresarial.
Àrees prioritàries d'actuació
- Nanotecnologia
- Biotecnologia mèdica
- Química Fina
- Farmàcia
- Medi ambient
- Alimentació
- Cosmètica
- Dispositius mèdics i TIC
Serveis del parc
- Serveis Científics Generals: Serveis Científics Comuns , Instal·lació Radiactiva i Servei de Reaccions Especials
- Plataformes tecnològiques: Cristal·lografia, Drug Discovery, Proteòmica, Química Combinatòria, Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia (UTOX) i Recerca Aplicada en Animals de Laboratori (PRAAL)
- Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG)
- Oferta Tecnològica d’altres entitats: CCiTUB, IBEC, IRB i IBMB-CSIC
- Serveis Generals del PCB
Altres dades d'interès
A més a més d’oferir accés a espais i tecnologia, el PCB dóna suport al desenvolupament de negoci dels seus clients mitjançant activitats de networking i matchmaking entre altres.
Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya - -
Administració i Oficina Tècnica: Centre d'Empreses de Noves Tecnologies B-27, Parc Tecnològic del Vallès - 08290 Cerdanyola T: 93 582 45 45
Seu Social: Parc Científic de Barcelona, Baldiri Reixac, 10-12 - 08028 Barcelona -  -