ÀreaPrivada
Accés restringit als socis
de l'Xpcat.
Usuari
Contrasenya

Esteu a: Inici , La Xpcat , Presentació.

LaXpcat


Presentació
La Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT) agrupa grans espais de producció, transferència, difusió i ús del coneixement i actua de punt de contacte entre la comunitat investigadora i la innovadora. En el seu sistema s'integren grups i centres de recerca universitaris, centres tecnològics, incubadores d’empreses, grans empreses amb els seus centres d’I+D associats, empreses focalitzades en la innovació i noves empreses basades en el coneixement. Per aconseguir-ho hi trobem un gran nombre de persones que desenvolupen activitats de recerca, desenvolupament i innovació en un ampli ventall de línies de treball. Es disposa de les millors infraestructures físiques i tecnològiques, i de serveis especialitzats en noves estructures i nous sistemes de gestió per respondre als reptes globals de l’economia del coneixement. La Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya es configura com un instrument fonamental del sistema de ciència, tecnologia, empresa i mercat, com una fórmula de treball en xarxa per al futur científic, tecnològic, econòmic i social de Catalunya.
Missió
L'associació té com a finalitats:

- Col•laborar, mitjançant la potenciació i difusió dels Parcs Científics i Tecnològics, a la renovació i diversificació de l'activitat productiva, al progrés tecnològic i al desenvolupament econòmic i social de Catalunya.
- Actuar coordinadament com a estructura d'intermediació del Sistema de Ciència-Tecnologia-Empresa a Catalunya.
- Col•laborar en el desenvolupament dels plans de recerca i d'innovació que es promoguin a Catalunya.
- Actuar com a motor en procés de transferència i difusió del coneixement i tecnologia.
CercadordeParcs
Per Nom de Parc
Per Àrees de Recerca
Per Serveis

Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya - -
Administració i Oficina Tècnica: Centre d'Empreses de Noves Tecnologies B-27, Parc Tecnològic del Vallès - 08290 Cerdanyola T: 93 582 45 45
Seu Social: Parc Científic de Barcelona, Baldiri Reixac, 10-12 - 08028 Barcelona -  -