Esteu a: Inici , Els parcs membres , Parc de Recerca UAB

ElsParcsMembres
Parc de Recerca UAB
Edifici A, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. +34935868891
Persona de contacte: Carlos Valero

Descripció

El Parc de Recerca UAB és una fundació privada sense ànim de lucre, constituït a finals de l'any 2007 com una eina bàsica de les tres entitats punteres en recerca –la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consell Superior d'Investigacions Científiques i l'Institut de recerca i tecnologia Agroalimentàries– per a l'impuls i la millora de la transferència de coneixements i tecnologia entre la universitat i l'empresa.
Àrees prioritàries d'actuació
- Biomedicina i biotecnologia: Biocampus
- Ciències materials i energia: Nanoclusters
- Ciències mediambientals i sostenibilitat
- Ciències dels aliments i sanitat animal
- -Tecnologies de la informació i de la comunicació
- Ciències socials i humanitats
Serveis del parc
- Programa de Creació d’Empreses
- PRUAB Innovation Liaison Program
- Patents i Valorització
- Projectes d'investigació col·laborativa público-privats
- Identificació d'experts
- Serveis científico-tècnics
- Talent: estudiants en pràctiques, projectes final de carrera, doctorats conjunts
- Espais per empreses: incubadores i centres de recerca mixts
Altres dades d'interès
L'activitat del PRUAB està adreçada tant als investigadors dels centres i instituts propis de la UAB, del CSIC i de l'IRTA, com a tots els altres centres i instituts que configuren el Parc de Recerca UAB, així com els Grups de Recerca de la mateixa Universitat. Se'n poden beneficiar també les empreses ubicades a l'espai del Parc i sorgides arran de l'activitat de recerca, com les spin-offs.
Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya - -
Administració i Oficina Tècnica: Centre d'Empreses de Noves Tecnologies B-27, Parc Tecnològic del Vallès - 08290 Cerdanyola T: 93 582 45 45
Seu Social: Parc Científic de Barcelona, Baldiri Reixac, 10-12 - 08028 Barcelona -  -